Podmínky pro zapůjčení

Základní podmínky pro zapůjčení obytné nástavby

Všeobecné podmínky

 • minimální věk 22 let
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v řízení minimálně 2 roky
 • předložení řidičského průkazu, občanského průkazu (pas)
 • minimální doba zapůjčení obytné nástavby jsou 4 dny
 • v nástavbě je přísný zákaz kouření, používání svíček
 • do nástavby je zákaz vstupu všech zvířat
 • obytná nástavba se vrací v nepoškozeném, čistém stavu, s prázdným WC
  i odpadní nádrží
 • veškeré zásahy na obytné nástavbě, montáže či demontáže (technické, vizuální atd.) jsou přísně zakázány !!!!!
 • je možné cestovat po území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska

Platební podmínky

 • záloha 50% půjčovného je splatná do 3 dnů od vystavení zálohové faktury, následně je obytná nástavba závazně rezervována
 • doplatek zbývající částky nájmu musí být uhrazen připsáním hotovosti na účet pronajímatele nejpozději do 33 dnů před datem uskutečněním nájmu (bude vystavena a zaslána faktura)
 • vratná kauce: 25.000,- Kč musí být složena/ zaslána do 72 hodin před počátkem nájmu na účet pronajímatele na základě zálohové faktury

Storno poplatky

 • 30 a více dní před termínem zapůjčení – 50% zálohy
 • 0 až 29 dní před termínem zapůjčení – 100% zálohy

Sankce

 • za vrácení nevyčištěné nástavby minimálně 1000,- Kč až 3000,-Kč
 • za nevyprázdněné WC (nevypláchnutá kazeta) 1 500,- Kč
 • nevyprázdněná odpadní nádrž 1.500,- Kč
 • při extrémním znečištění (olej, barva, asfalt, lepidlo, výkaly, alkohol, písek, bláto atd.) 10.000,- Kč
 • za porušení zákazu kouření nebo vstupu domácích mazlíčků 10.000,- Kč
 • vrácení obytné nástavby později, než je uvedeno ve smlouvě – pokuta
  3 000,-Kč za každých nově započatých 24 hodin prodlení
 • ztráta klíčů od nástavby – pokuta až do výše 8 000,- Kč

Obecné informace

 • Uvedené ceny jsou za 1 den nájmu
 • První a poslední den nájmu se počítá jako jeden den nájmu
 • Minimální doba nájmu jsou 4 dny
 • V průběhu hlavní sezóny (červenec-srpen) lze obytnou nástavbu dopředu objednat na minimálně 7 dní. Na kratší dobu lze zapůjčit jen v případě volného termínu, nebo jako last minute.
 • Při nájmu kratším než 15 dnů je účtován manipulační poplatek 1 100,- Kč
 • Vratná kauce 25 000,- Kč
 • Naše ceny jsou kompletní
 • S nástavbou dostanete kempingové vybavení, nádobí, prodlužovací kabel s redukcemi, hadici na doplňování vody, 2 x  plynovou kartuši, chemii a toaletní papír do WC
 • Potřebovat budete jen vlastní spacáky a prostěradla
 • V případě dřívějšího  vrácení nástavby se  nájemné nevrací.

Uvedené informace mají základní informativní charakter. Podrobné informace jsou upřesněny v půjčovním řádu a ve smlouvě o zapůjčení.